Historia naszego Schroniska – Leśniczówki

Pierwotnie Schronisko było wybudowane jako lesniczówka należąca do arystokratycznej rodziny Colloredo-Mansfeld. Rodzina Colloredo-Mansfeld pochodziła z Włoch, a pierwsze zapiski o tym rodzie datowane są na XI wiek. Colloredowie przyjechali do Czech podczas wojny Trzydziestoletniej(1618 – 1648) stojąc po stronie armii Cesarstwa .Jednym z najznamienitszych członków rodu był Generał Cesarstwa Rudolf Colloredo (1585-1657), który udanie bronił Pragi przed inwazją Szwedów – po tym wydarzeniu osiadł w Czechach na stałe.W 1635 bracia Jerome i Rudolf Colloredo kupili słynne Schronisko Opocno (zlokalizownae 20 km od naszego Schroniska, zachęcamy do odwiedzenia)

Rodzina Colloredo-Mansfeld straciła wszystkie dobra w 1942 r., w wyniku decyzji sądu, która orzekła,że rodzina ta jest wrogiem III Rzeszy. Z kolei w 1945 cała rodzina Colloredo-Mansfeld została uznana za wroga Czechosłowacji i oskarżona o kolaborację z III Rzeszą – wtedy skonfiskowano ponownie wszystkie dobra na mocy dekretu Benesa. Colloredo-Mansfelds wyemigrowali do Austrii w 1948 r po rewolucji komunistycznej w Czechosłowacji. Po 1989 r dobra wróciły w ramach odszkodowanie do rodziny Colloredo-Mansfeld.