Z historie Šerlišského mlýna

Původně zde stával Postlerův mlýn, hájovna a několik horských chalup (celkem asi 9); které jako horská osada Dolní šerlich patřily k Sedloňovu. Kolem roku 1902 byl mlýn přestavěn bratry Fuknerovými z Trutnova na výletní hostinec, při němž se na pile vyráběl šindel. Budova několikrát vyhořela. v letech 1929-30 byl hostinec přestavěn na horskou chatu Šerlišský mlýn a zvýšen o patro. Tato budova sloužila ve 2. světové válce jako rekreační středisko žen prominentních osob wehrmachtu, snad zde i pobývala i rodina generále von Pauluse. V letech 1924-25 byl na pile Šerlišského mlýna připravován materiál pro stavbu Masarykovy chaty na šerlichu.

Z historie hájovny:

Hájovna odedávna patřila šlechtickému rodu Colloredo-Mansfeldů z Opočna.

Historie rodu: Původně italský rod pocházející z 11. století. Do Čech se Colloredové dostali v době třicetileté války, jíž se účastnili na straně císařských vojsk. Z té doby proslul například císařský maršál Rudolf Colloredo (1585-1657), jenž úspěšně obhájil Prahu před Švédy a poté v Čechách zakotvil natrvalo. Roku 1635 získali bratři Jeroným a Rudolf Colloredové konfiskací po Trčcích východočeské panství Opočno. V roce 1763 jeden z příslušníků rodu František Gundakar po sňatku s Marií Isabelou Mansfeldovou získal panství Dobříš a Obořiště a spolu se svými potomky se začal psát z Colloredo-Mansfeldu. Další příslušníci rodu většinou sloužili ve vojsku nebo působili ve státních službách.

Rod Colloredo-Mansfeldů o svůj majetek přišel v roce 1942, kdy jej zabavilo gestapo na základě rozhodnutí říšských soudů, jež šlechtický rod označily za nepřátele Německa. V roce 1945 byli Colloredo-Mansfeldové vyhlášeni za osoby nepřátelské Československé republice a kolaboranty a jejich majetek převzal stát na základě Benešových dekretů. O návratu movitého i nemovitého majetku šlechticům rozhodl Zemský národní výbor v Praze v roce 1947. Mansfeldové se o majetek začali soudit, v roce 1948 po nástupu komunistického režimu emigrovali do Rakouska. Po roce 1989 byl v restitucích rodu navrácen zabavený majetek.